عنوان فرعی برای مطالب وردپرس

بسیاری از سایت های خبری از عناوین و سرتیترهای کوچکی در کنار عنوان اصلی مطالب خود استفاده می کنند. پلاگین Small Heading For Post Title امکان ایجاد و نمایش عنوان فرعی برای مطالب وردپرس را فراهم می آورد. این عناوین کوچک می توانند قبل یا بعد از عنوان اصلی نوشته به نمایش درآیند.

عنوان فرعی برای نوشته ها و برگه های وردپرس

این پلاگین در بخش مدیریت وردپرس متاباکسی را به فرم های ایجاد یا ویرایش نوشته یا برگه ها اضافه می کند و شما می توانید متن فرعی مورد نظر و موقعیت قرارگیری آن نسبت به عنوان اصلی را تعیین نمایید.

متاباکس درج و تنظیم عنوان فرعی

همچنین در بخش تنظیمات این پلاگین، می توانید کدهای CSS مورد نظرتان را برای تعیین استایل نمایش عناوین فرعی اضافه کنید. در این قسمت امکان کنترل و تعیین نمایش عناوین فرعی برای بخش های مختلف وردپرس فراهم شده است.

تنظیمات پلاگین عنوان فرعی مطالب وردپرس

برای دریافت این پلاگین به لینک زیر مراجعه کنید:

پلاگین عنوان فرعی برای مطالب وردپرس

Related posts