ارث بری در PHP

آموزش برنامه نویسی php

کلاس های فرزند تمامی ویژگی ها و متدهای از نوع public و protected را از کلاس والد ارث می برند. به علاوه، این کلاس ها می توانند ویژگی ها و متدهای مخصوص خود را نیز داشته باشند. یک کلاس ارث برده شده توسط کلمه کلیدی extends تعریف می شود. مثال: در مثال فوق کلاس Strawberry از کلاس والد Fruit ارث می برد و می تواند از متدها و ویژگی های این کلاس که به صورت public تعریف شده اند، استفاده نماید. بازنویسی متدهای ارث بری شده متدهای ارث برده شده…

شی گرایی در PHP

آموزش برنامه نویسی php

برنامه نویسی رویه ای شامل نوشتن رویه ها یا توابعی است که عملیاتی را بر روی داده ها انجام می دهند. در حالی که برنامه نویسی شی گرا به ایجاد اشیایی که شامل داده ها و توابع هستند می پردازد. از جمله مزایای برنامه نویسی شی گرا نسبت به برنامه نویسی رویه ای می توان به اجرای آسان تر و سریع تر برنامه، ایجاد ساختاری روشن برای برنامه، جلوگیری از تکرار بی مورد کدها و امکان استفاده مجدد از کدها در برنامه ها اشاره کرد. دو مفهوم مهم در برنامه…