آشنایی با شی گرایی

آموزش برنامه نویسی php

از جمله مزایای برنامه نویسی شی گرا نسبت به برنامه نویسی رویه ای می توان به اجرای آسان تر و سریع تر برنامه، ایجاد ساختاری روشن برای برنامه، جلوگیری از تکرار بی مورد کدها و امکان استفاده مجدد از کدها در برنامه ها اشاره کرد.

دو مفهوم مهم در برنامه نویسی شی گرا، کلاس ها و اشیا هستند. یک کلاس قالبی برای اشیا و یک شی نمونه ای از یک کلاس است. هنگامی که شی ایجاد می گردد، تمامی ویژگی ها و رفتارها را از کلاس به ارث می برد. به عنوان مثال اگر موجودیت میوه را به صورت یک کلاس در نظر بگیریم، این کلاس می تواند ویژگی هایی مانند نام، رنگ و وزن داشته باشد و همچنین شامل توابعی برای اجرای عملیات مورد نظر بر روی این ویژگی ها باشد.

50,000 RIAL – خرید

Related posts