مفهوم ارث بری

آموزش برنامه نویسی php

کلاس های فرزند تمامی ویژگی ها و متدهای از نوع public و protected را از کلاس والد ارث می برند. به علاوه، این کلاس ها می توانند ویژگی ها و متدهای مخصوص خود را نیز داشته باشند.

یک کلاس ارث برده شده توسط کلمه کلیدی extends تعریف می شود.

300,000 RIAL – خرید

Related posts