آموزش توابع عددی php

آموزش برنامه نویسی php

اعداد صحیح اعداد غیراعشاری بین 2147483647 و  2147483648- را شامل می شوند و اعداد خارج از این محدوده به عنوان اعداد شناور شناخته می شوند. همچنین اعداد صحیح می توانند به سه فرمت مبنای 10 (دسیمال)، مبنای 8 (اوکتال) و مبنای 16 (هگزادسیمال) تخصیص یابند. برای تعیین اینکه مقدار متغیری عدد صحیح است یا خیر از این تابع استفاده می گردد. در صورتی که مقدار متغیر عدد صحیح باشد true و در غیر این صورت false برگردانده می شود.  

مفهوم ارث بری

آموزش برنامه نویسی php

کلاس های فرزند تمامی ویژگی ها و متدهای از نوع public و protected را از کلاس والد ارث می برند. به علاوه، این کلاس ها می توانند ویژگی ها و متدهای مخصوص خود را نیز داشته باشند. یک کلاس ارث برده شده توسط کلمه کلیدی extends تعریف می شود.

آشنایی با شی گرایی

آموزش برنامه نویسی php

از جمله مزایای برنامه نویسی شی گرا نسبت به برنامه نویسی رویه ای می توان به اجرای آسان تر و سریع تر برنامه، ایجاد ساختاری روشن برای برنامه، جلوگیری از تکرار بی مورد کدها و امکان استفاده مجدد از کدها در برنامه ها اشاره کرد. دو مفهوم مهم در برنامه نویسی شی گرا، کلاس ها و اشیا هستند. یک کلاس قالبی برای اشیا و یک شی نمونه ای از یک کلاس است. هنگامی که شی ایجاد می گردد، تمامی ویژگی ها و رفتارها را از کلاس به ارث می برد.…